Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agrostal/ftp/blog_salents/wp-content/plugins/bb-ultimate-addon/classes/class-uabb-helper.php on line 207
efektywne zarządzanie sprzedażą - budowa i rozwój sprzedaży

Efektywne zarządzanie sprzedażą

Efektywne zarządzanie sprzedażą to obecnie motor owocnej pracy przedsiębiorstwa. Zarządzanie ma wiele aspektów, od zarządzani zespołem handlowców, przez terytorium sprzedażowe, kończąc na opiece klienta. Do tego dochodzi słowo kluczowe, czyli „efektywne”. Jedną z największych strat na jakie przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić to marnowanie czasu i energii jej pracowników na bezskuteczne próby sprzedaży, lub promocji produktów.

Podstawowe elementy, które składają się na Efektywne zarządzanie sprzedażą to:

Zarządzanie kontaktem telefonicznym
Ten element również składa się z kilku poszczególnych etapów działania, które bliżej omawiane są na naszych szkoleniach Salents. Przybliżając nieco temat: sprzedawcy definiują jaki jest cel sprzedaży, przygotowują pytania do klienta, oraz starają się określić na jakie trudności mogą trafić podczas rozmowy.  Ich skuteczność zależy od odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia.
Zarządzanie okazjami sprzedażowymi
Zarządzanie okazjami sprzedażowymi pozwala sprawniej poruszać się w całym procesie sprzedażowym. Najpierw należy oszacować i zaplanować własne możliwości sprzedażowe. Odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań takich jak np.: Jakie problemy biznesowe próbuję rozwiązać dla mojego klienta? lub Jak wypadam na tle konkurencji?

Zarządzanie klientem
Proces ten pomaga tworzyć rentowniejsze i stabilniejsze relacje z klientami i kontrahentami. A także dostosowywać na bieżąco ofertę firmy do zgłaszanych przez klientów potrzeb. Istotne jest by stworzyć plan obsługi klienta. To pomoże w płynnej pracy zespołu handlowców. Pomagają zdefiniować, jakie są potrzeby biznesowe klienta oraz jaki przedsiębiorstwo ma cel w utrzymaniu danej relacji. Plan powinien gwarantować utrzymanie zdrowych i rentownych relacji długofalowych.
Zarządzenie terytorium sprzedaży
Ten proces pomaga handlowcom i sprzedawcom uporządkować i kategoryzować ich starania wobec poszczególnych klientów. Priorytety klientów ustala się z uwzględnieniem ich potencjalnego zdobycia i wartości. Warto w tym celu utworzyć sobie hierarchie klientów, biorąc za jeden z wyznaczników terytorium na którym się poruszamy. Więcej informacji o zarządzaniu terytorium sprzedaży znajdziecie Państwo pod linkiem Zarządzenie terytorium sprzedaży.

O każdym z wymienionych elementów oraz o tym jak stworzyć i stosować efektywne zarządzanie sprzedażą dowiecie się Państwo uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Salents. Jak również wiele informacji znajduje się również w naszych publikacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kalendarzem szkoleń na naszej stronie Salents.com/szkolenia.